Posjedujemo 9 novih voznih jedinica sa najnovijim eko motorima.