Kontaktirajte nas putem onlina upita ovdje:

Ili nam se obratite putem telefona ili e-maila:

UPRAVA
Mate Papić dipl. oec.
Hrvoje Papić oec. – hrvoje@otpremnik.hr
Stojan Papić
tel::+385 1 3643 561
fax: +385 1 3690 920
POSLOVNICA JANKOMIR
tel/fax: +385 1 3496 506
 

CARINSKA POSLOVNICA
Zdravko Papić – zdravko@otpremnik.hr
tel: +385 1 3643 561
fax: +385 1 3690 920

PRIJEVOZ
Stojko Papić
tel: +385 1 3648 819
fax: +385 1 3690 920
gsm: +385 98 280 263
KOMERCIJALNA POSLOVNICA
Marija Sršek – marija@otpremnik.hr
tel: +385 1 3643 581, +385 1 3690 921, +385 1 3648 818
fax: +385 1 3643 580, +385 1 3690 920