Što nudimo…

 •  carinsko posredovanje i carinjenje roba
 •  carinsko skladištenje
 •  druga skladištenja roba
 •  cestovni prijevoz vlastitim voznim jedinicama
 •  prijevozničko agencijski poslovi
 •  pomorsko agencijski poslovi
 •  avionski agencijski poslovi
 •  agencijski poslovi brze pošte
 •  zbirni promet
 •  dostava robe
 •  međunarodna trgovina i uvoz-izvoz